Uitgeverij Intertaal
Postbus 60081
1320 AB Almere
Tel: 036 – 547 1640
Fax: 036 – 547 1582

www.intertaal.nl

Team Deutsch

Duits voor het voortgezet onderwijs

Team Deutsch heeft de volgende kenmerken:
Team Deutsch
  • vierdelige communicatieve leergang Duits
  • specifiek voor jongeren tussen 12 en 18 jaar
  • gebaseerd op het principe van taakgericht werken en leren
  • een gemeenschappelijke communicatieve taak aan het einde van elk hoofdstuk
  • leerdoelen in het Nederlands verwoord
  • volledig afgestemd op het Europees Referentiekader
  • grammaticaoverzicht met uitleg in het Nederlands
  • woordenlijst Duits – Nederlands per les achter in het boek

 

 


Team staat voor:
Transparant: de leerdoelen staan aan het begin van elk hoofdstuk, duidelijke structuur, de leerinhoud wordt overzichtelijk gepresenteerd, zelfevaluaties en tests.
Effectief: groot aanbod van afwisselende oefeningen, zogenaamde Baukasten met de nieuwe leerstof op elke dubbele pagina, strategieën en tips voor zelfstandig leren.
Attractief: overzichtelijke lay-out met aantrekkelijke tekeningen en authentieke foto’s en levendig taalgebruik voor jongeren.
Motiverend: interessante thema’s, teksten en projecten voor jongeren, liedjes en spelletjes voor teams, persoonlijke grammatica- en woordenschatpagina’s.

Team Deutsch is geschikt voor havo/vwo. Er zijn vier delen om de leerlingen naar niveau B1.2 te brengen. Naast deze vier delen komen er voor de examentraining katernen met extra veel oefenstof voor lees- en luistervaardigheid.

Voor een gedetailleerde uitleg van het taakgericht leren en het werken met Team Deutsch, kijk onder het tabblad “Over Team Deutsch”.

Team Deutsch bestaat uit een tekstboek met een semiharde kaft, een werkboek met twee ingelegde audio-cd’s en een handleiding voor de docent.

Een presentatie van Team Deutsch vindt u hier.