Uitgeverij Intertaal
Postbus 60081
1320 AB Almere
Tel: 036 – 547 1640
Fax: 036 – 547 1582

www.intertaal.nl

Team Deutsch 3

Tekstboek | Werkboek | Handleiding cd-rom

Het tekstboek bevat tien hoofdstukken, twee testen (Fertigkeitstraining), een grammaticaoverzicht en een woordenlijst Duits – Nederlands per les.

Elk hoofdstuk begint met een dubbele pagina waarin het thema van het hoofdstuk wordt ingeleid. Hier worden ook de leerdoelen en de eindtaak in het Nederlands weergegeven. Daarna komt op drie dubbele pagina’s telkens een bepaald aspect van het hoofdstukthema aan bod. Op de rechterpagina staat steeds een kolom (Baukasten) waar de leerstof, grammatica en woordenschat wordt samengevat. Het hoofdstuk sluit af met een dubbele pagina in tijdschriftvorm (Im Team – Magazin). Hier staan extra leesteksten, waarbij de moeilijke woorden in het Nederlands worden vertaald en de afsluitende taak.

Bij Team Deutsch is een Duitstalige handleiding te verkrijgen, met daarop informatie over de opdrachten, kopieerbladen en toetsen. De handleiding is zowel als downloadable als op cd-rom verkrijgbaar.